Ceremonii de Ziua Națională a României (Ceremonies marking The National Day of Romania)

București, Piața Arcul de Triumf (Bucharest, Arch of Triumph Square) - foto Valentin Ciobîrcã

București, Piața Arcul de Triumf (Bucharest, Arch of Triumph Square) - foto Valentin Ciobîrcă