Vizita șefului Biroului Securit„ții Naționale din Republica Polon„ (The visit of the chief of National Security Office of the Republic of Poland)

Aspect din timpul întâlnirii (Meeting between the chief of National Security Office of the Republic of Poland and the Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucã) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul Ónt‚lnirii (Meeting between the chief of National Security Office of the Republic of Poland and the Defence Minister Nicolae-Ionel Ciuc„) - foto Valentin CiobÓrc„