Consultări româno-ucrainene pe tema cooperării și securității la Marea Neagră (Romanian-Ukrainian consultations on cooperation and security at the Black Sea)

Consultãri româno-ucrainene pe tema cooperãrii și securitãții la Marea Neagrã
(Romanian-Ukrainian consultations on cooperation and security at the Black Sea)

Consultări româno-ucrainene pe tema cooperării și securității la Marea Neagră
(Romanian-Ukrainian consultations on cooperation and security at the Black Sea)