Vizita în România a generalului John Reith, locțiitorul Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

Generalul Reith acordând un interviu ºefului Secþiei Mass-Media din cadrul Direcþiei Relaþii Publice a M.Ap.N.

Generalul Reith acordând un interviu șefului Secției Mass-Media din cadrul Direcției Relații Publice a M.Ap.N.