Vizita ministrului apărării naționale, Teodor Atanasiu, în Ungaria

ªedinþa în plen a delegaþiilor românã ºi ungarã

Ședința în plen a delegațiilor română și ungară