Sesiunea de comunicări științifice "Tehnologiile mileniului al III-lea și viitorul activității de informații" (Scientific Seminar on "Technologies of the 3rd Millennium and the Future of Intelligence Gathering" )

Aspect de la activitate - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photos from the activity)

Aspect de la activitate - foto Cătălin Ovreiu
(Photos from the activity)