O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Defilarea soldaþilor la Baza Transport ºi Deservire Bucureºti-foto plt. Marius Vlãduþ

Defilarea soldaților la Baza Transport și Deservire București-foto plt. Marius Vlăduț