O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Momentul jurãmântului la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forþelor navale

Momentul jurământului la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forțelor navale