O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Oficialitãþi militare prezente la ceremonie (Baza Transport ºi Deservire Bucureºti)- foto plt. Marius Vlãduþ

Oficialități militare prezente la ceremonie (Baza Transport și Deservire București)- foto plt. Marius Vlăduț