Šefii de stat major (Chiefs of General Staff)

General de corp de armata Constantin Degeratu, Seful Statului Major General, 22.01.1997-07.03.2000

General de corp de armata Constantin Degeratu, Seful Statului Major General, 22.01.1997-07.03.2000