Acțiunea de îngrijire a mormintelor eroilor români căzuți în Primul Război Mondial - Lambowice, Polonia (Tomb restoration camp of the Romanian heroes buried in Lambowice, Poland)

Aspecte de la acțiunea de îngrijire a normintelor de la Lambowice, Polonia - foto M.Ap.N.
(Tomb restoration activity at Lambowice, Poland)

Aspecte de la acțiunea de îngrijire a normintelor de la Lambowice, Polonia - foto M.Ap.N.
(Tomb restoration activity at Lambowice, Poland)