Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Concert de fanfarã susþinut de muzica militarã a Garnizoanei Focºani la Cercul Militar - foto Ciobotaru Eugen

Concert de fanfară susținut de muzica militară a Garnizoanei Focșani la Cercul Militar - foto Ciobotaru Eugen