Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Comandantul contingentului naþional, locotenent-colonelul Iuri Tãnase pe timpul ceremonialului - foto Cornelia Popa

Comandantul contingentului național, locotenent-colonelul Iuri Tănase pe timpul ceremonialului - foto Cornelia Popa