Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Depuneri de coroane în Piaþa Victoriei din Târgu Mureº

Depuneri de coroane în Piața Victoriei din Târgu Mureș