CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 4 FOCªANI – plachetã
(4th Center Real Property and Infrastructure Focºani)
CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 5 IAªI – plachetã
(5th Center Real Property and Infrastructure Iaºi)
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU LUPTÃ AL FORÞELOR TERESTRE “GETICA”  –plachetã
(“GETICA” Center for Land Forces Combat Training)
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 4 FOCȘANI – plachetă
(4th Center Real Property and Infrastructure Focșani)
Vizualizat: 188 ori.
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 5 IAȘI – plachetă
(5th Center Real Property and Infrastructure Iași)
Vizualizat: 242 ori.
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU LUPTĂ AL FORȚELOR TERESTRE “GETICA” –plachetă
(“GETICA” Center for Land Forces Combat Training)
Vizualizat: 241 ori.
Centrul de instruire pentru tancuri ºi auto „COLONEL PANDELE PREDESCU”---placheta lemn
(„COLONEL PANDELE PREDESCU” Center for Tanks and Motor Training, wooden plate )
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU TANCURI ªI AUTO „COLONEL PANDELE PREDESCU”--plachetã
(„COLONEL PANDELE PREDESCU” Center for Tanks and Motor Training)
CENTRUL DE INTERVENÞIE ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ – plachetã
(Center for Emergency Situations)
Centrul de instruire pentru tancuri și auto „COLONEL PANDELE PREDESCU”---placheta lemn
(„COLONEL PANDELE PREDESCU” Center for Tanks and Motor Training, wooden plate )
Vizualizat: 218 ori.
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU TANCURI ȘI AUTO „COLONEL PANDELE PREDESCU”--plachetă
(„COLONEL PANDELE PREDESCU” Center for Tanks and Motor Training)
Vizualizat: 200 ori.
CENTRUL DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ – plachetă
(Center for Emergency Situations)
Vizualizat: 191 ori.
CENTRUL DE PRODUCÞIE ªI ASIGURARE ACTIVITÃÞI DE REPREZENTARE-plachetã
(Center for protocol-related activities)
CENTRUL DE STUDII ªI PROIECTARE CONSTRUCÞII MILITARE – plachetã
(Center for military construction design)
Comandamentul Comunicaþiilor ºi Informaticii
(CI Command)
CENTRUL DE PRODUCȚIE ȘI ASIGURARE ACTIVITĂȚI DE REPREZENTARE-plachetă
(Center for protocol-related activities)
Vizualizat: 210 ori.
CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE – plachetă
(Center for military construction design)
Vizualizat: 226 ori.
Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii
(CI Command)
Vizualizat: 202 ori.
DIRECÞIA DOMENII ªI INFRASTRUCTURI – plachetã
(Directorate for Real Property and Infrastructure)
DIRECÞIA MEDICALÃ - plachetã
(Directorate for medical Assistance)
DIRECÞIA TOPOGRAFICÃ MILITARÃ –  placheta
(Directorate for Military Topography)
DIRECȚIA DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI – plachetă
(Directorate for Real Property and Infrastructure)
Vizualizat: 184 ori.
DIRECȚIA MEDICALĂ - plachetă
(Directorate for medical Assistance)
Vizualizat: 214 ori.
DIRECȚIA TOPOGRAFICĂ MILITARĂ – placheta
(Directorate for Military Topography)
Vizualizat: 358 ori.