Baza  191 Logisticã pentru Comunicaþii ºi Informaticã - plachetã
Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice-plachetã model A
Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice-plachetã model B
Baza 191 Logistică pentru Comunicații și Informatică - plachetă
Vizualizat: 181 ori.
Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice-plachetă model A
Vizualizat: 163 ori.
Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice-plachetă model B
Vizualizat: 148 ori.
CENTRUL 88 MENTENANÞÃ „ARDEALUL” - plachetã
CENTRUL 185 MENTENAÞÃ - plachetã
Centrul de cercetãri ºtiinþifice medico-militare Bucureºti - plachetã
CENTRUL 88 MENTENANȚĂ „ARDEALUL” - plachetă
Vizualizat: 147 ori.
CENTRUL 185 MENTENAȚĂ - plachetă
Vizualizat: 177 ori.
Centrul de cercetări științifice medico-militare București - plachetă
Vizualizat: 156 ori.
Centrul de Conducere Operaþionalã - plachetã
CORPUL DE CONTROL ªI INSPECÞIE - plachetã
DEPARTAMENTUL PENTRU POLITICA DE APÃRARE ªI PLANIFICARE - plachetã în englezã
Centrul de Conducere Operațională - plachetă
Vizualizat: 142 ori.
CORPUL DE CONTROL ȘI INSPECȚIE - plachetă
Vizualizat: 178 ori.
DEPARTAMENTUL PENTRU POLITICA DE APĂRARE ȘI PLANIFICARE - plachetă în engleză
Vizualizat: 155 ori.
DEPARTAMENTUL PENTRU POLITICA DE APÃRARE ªI PLANIFICARE - plachetã în românã
DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APÃRARE (DRESMARA) - plachetã
DEPOZITUL 33 MATERIALE TEHNICE „MOLDOVA” - plachetã
DEPARTAMENTUL PENTRU POLITICA DE APĂRARE ȘI PLANIFICARE - plachetă în română
Vizualizat: 154 ori.
DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE (DRESMARA) - plachetă
Vizualizat: 155 ori.
DEPOZITUL 33 MATERIALE TEHNICE „MOLDOVA” - plachetă
Vizualizat: 138 ori.