Ceremonii din țară (Ceremonies organized across the country)

Aspect de la ceremonia desfaºuratã în Brigada 8 LAROM – Focºani
(Ceremony at the 8th LAROM Brigade – Focºani)

Aspect de la ceremonia desfașurată în Brigada 8 LAROM – Focșani
(Ceremony at the 8th LAROM Brigade – Focșani)