Ceremonii din țară (Ceremonies organized across the country)

Ceremonie de comemorare la Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" - Constanþa
(Commemoration ceremony organized at "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy – Constanþa)

Ceremonie de comemorare la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - Constanța
(Commemoration ceremony organized at "Mircea cel Bătrân" Navy Academy – Constanța)