Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, le-a înmânat medalii ºi embleme unor militari români rãniþi în teatrele de operaþii (The Minister of national Defence, Mircea Duºa, handed over medals and emblems to soldiers injured in theaters of operations) - foto Eugen MihaiGeneralul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General ºi generalul-locotenent Sorin Ioan,  ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, au înmânat distincþii militare personalului din aceastã categorie de forþe (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, and the chief of Land Forces Staff, Lieutenant General Sorin Ioan handed over military distinctions to Land Forces personnel) - foto Eugen MihaiDepuneri de coroane la Monumentul Eroilor militari cãzuþi în misiune în  teatrele de operaþii ºi pe teritoriul României (Wreath-laying ceremony at the Memorial of the Heroes who fell in theaters of operations and at home) - foto Eugen Mihai
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, le-a înmânat medalii și embleme unor militari români răniți în teatrele de operații (The Minister of national Defence, Mircea Dușa, handed over medals and emblems to soldiers injured in theaters of operations) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 671 ori.
Generalul-locotenent Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General și generalul-locotenent Sorin Ioan, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, au înmânat distincții militare personalului din această categorie de forțe (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, and the chief of Land Forces Staff, Lieutenant General Sorin Ioan handed over military distinctions to Land Forces personnel) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 672 ori.
Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor militari căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României (Wreath-laying ceremony at the Memorial of the Heroes who fell in theaters of operations and at home) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 639 ori.
Defilarea Regimentului 30 Gardã (The 30th Guard Regiment marching) - foto Eugen MihaiAspect din timpul ceremoniei (Photo taken during the ceremony) - foto Eugen Mihai
Defilarea Regimentului 30 Gardă (The 30th Guard Regiment marching) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 641 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Photo taken during the ceremony) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 662 ori.