Aspect din timpul videoconferinþei cu militarii din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai
( Videoconference with the Romanian troops deployed in theaters of operations)Militarii din teatrele de operaþii, în direct cu sediul M.Ap.N. - foto Eugen Mihai
(Troops deployed in theaters of operations during the live transmission with the defence ministry)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în videoconferinþã cu militarii din teatre - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, during the videoconference)
Aspect din timpul videoconferinței cu militarii din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
( Videoconference with the Romanian troops deployed in theaters of operations)
Vizualizat: 617 ori.
Militarii din teatrele de operații, în direct cu sediul M.Ap.N. - foto Eugen Mihai
(Troops deployed in theaters of operations during the live transmission with the defence ministry)
Vizualizat: 665 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în videoconferință cu militarii din teatre - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, during the videoconference)
Vizualizat: 617 ori.
Conducerea M.Ap.N. în timpul videoconferinþei cu militarii din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai
(Defence ministry leadership during the videoconference)
Conducerea M.Ap.N. în timpul videoconferinței cu militarii din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
(Defence ministry leadership during the videoconference)
Vizualizat: 758 ori.