Parada de la Arcul de Triumf (Military Parade at Arcul de Triumf)

Detaºamentul Armatei Turciei - foto Vali Ciobârcã
(Detachment of the Turkish Army.

Detașamentul Armatei Turciei - foto Vali Ciobârcă
(Detachment of the Turkish Army.