Sărbătorirea zilei vânătorilor de munte din Armata României (Celebrating the Day of the Romanian Mountain Troops)

Decorarea drapelului de luptã de cãtre ministrul apãrãrii naționale - foto Petricã Mihalache
(The defence minister decorating the unit flag)

Decorarea drapelului de luptă de către ministrul apărării naționale - foto Petrică Mihalache
(The defence minister decorating the unit flag)