Ministrul apărării naționale, la manifestări comemorative în municipiul Arad

Defilarea detaºamentului de onoare ºi a tehnicii de luptã - foto Paul Crãciun

Defilarea detașamentului de onoare și a tehnicii de luptă - foto Paul Crăciun