Highlight for Album: Consultãri între ministrul apãrãrii naționale și ministrul economiei
Highlight for Album: Conferințã de presã la sediul M.Ap.N.
Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naționale, la Reuniunea miniștrilor apãrãrii din țãrile membre ale NATO (Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial)
Album: Consultări între ministrul apărării naționale și ministrul economiei
Actualizat: 07/03/19
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 808 ori.
Album: Conferință de presă la sediul M.Ap.N.
Actualizat: 07/03/19
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 807 ori.
Highlight for Album: Activitatea de autoevaluare a activitãții Spitalului Universitar de Urgenþã Militar Central „Dr. Carol Davila”
Highlight for Album: Forțele Aeriene Române  își sãrbãtoresc eroii
Highlight for Album: Reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii din þãrile membre ale UE la Bucureºti
Album: Forțele Aeriene Române își sărbătoresc eroii
Actualizat: 07/03/19
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 853 ori.
Album: Reuniunea informală a miniștrilor apărării din țările membre ale UE la București
Actualizat: 07/03/19
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1632 ori.
Highlight for Album: Întâlnire a delegației Guvernului României cu secretarul general al NATO, la Bruxelles
Highlight for Album: Manifestãri dedicate sãrbãtoririi Zilei Unirii Principatelor Române
Highlight for Album: Întâlnirea conducerii M.Ap.N. cu atașații țãrilor UE și partenere, cu prilejul începerii mandatului României la Președinția Consiliului UE
Album: Întâlnire a delegației Guvernului României cu secretarul general al NATO, la Bruxelles
Actualizat: 07/03/19
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 869 ori.
Album: Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române
Actualizat: 07/03/19
Contine: 32 poze.
Vizualizat: 858 ori.