Highlight for Album: Deschiderea oficialã a anului de instrucþie 2014
(Opening of 2014 Training Year )Highlight for Album: Ceremonia de predare-primire a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Terestre
(Handover/Takeover Ceremony of the Position as Chief of Land Forces Staff)Highlight for Album: Videoteleconferinþã cu militarii din teatrele de operaþii
Album: Deschiderea oficială a anului de instrucție 2014 (Opening of 2014 Training Year )
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 2010 ori.
Album: Videoteleconferință cu militarii din teatrele de operații
Actualizat: 05/28/14
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1577 ori.
Highlight for Album: Ceremonia de predare – primire a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Navale
(Hand over/take over ceremony of the position as chief of Navy Staff)Highlight for Album: Ceremonia de învestire a ºefului Statului Major al Forþelor Aeriene (Investiture Ceremony of the Chief of Air Force Staff)

Highlight for Album: Serbarea “Pomului de Crãciun” de la Cercul Militar Naþional
Album: Serbarea “Pomului de Crăciun” de la Cercul Militar Național
Actualizat: 05/28/14
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1027 ori.
Highlight for Album: Premierea celor mai buni performeri ai Clubului Sportiv al Armatei “Steaua” Bucureºti (Prizes for Best Sportsmen of Steaua Sports Club in 2013 )Highlight for Album: Vizita ministrului portughez al apãrãrii la Ministerul Apãrãrii Naþionale (Portuguese Defence Minister’s Visit at the Romanian Ministry of National Defence)Highlight for Album: Ceremonia de inaugurare a hangarului de mentenanþã pentru aeronavele C 130 Hercules
(Inauguration Ceremony of the Hangar at the 90th Airlift Flotilla )
Highlight for Album: Acorduri semnate la M.Ap.N între miniștrii român și moldovean ai apãrãrii
(Agreements Signed by the Romanian and Moldovan Defence Ministers)Highlight for Album: 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României
(1 December – National Day of Romania)Highlight for Album: Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice "Tehnologiile mileniului al III-lea ºi viitorul activitãþii de informaþii"
(Scientific Seminar on "Technologies of the 3rd Millennium and the Future of Intelligence Gathering" )
Album: 1 Decembrie - Ziua Națională a României (1 December – National Day of Romania)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 2847 ori.
Highlight for Album: Întâlnire româno-irakianã la M.Ap.N. (Romanian-Iraqi Meeting at the defence ministry)Highlight for Album: Reuniunea Consiliului de Afaceri Externe în formatul miniºtrilor apãrãrii (Meeting of the Foreign Affairs Council in Defence Ministers Format)Highlight for Album: Ziua Statului Major General (The Day of the General Staff)
Album: Întâlnire româno-irakiană la M.Ap.N. (Romanian-Iraqi Meeting at the defence ministry)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1291 ori.
Album: Ziua Statului Major General (The Day of the General Staff)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 2303 ori.