Highlight for Album: Ceremonie de repatriere din Afganistan a militarilor din Forþele pentru Operaþii Speciale din Târgu Mureº (Homecoming Ceremony from Afghanistan of Special Operation Forces from Târgu Mureº )Highlight for Album: Ceremonia de reîntoarcere din Afganistan a militarilor Batalionului 2 Manevrã "Scorpionii Galbeni"  (The 2nd "Scorpionii Galbeni" Maneuver Battalion Returned from Afghanistan)Highlight for Album: Zilele Medicinei Militare
(The Days of Military Medicine)
Album: Zilele Medicinei Militare (The Days of Military Medicine)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 1461 ori.
Highlight for Album: Manifestãri dedicate sãrbãtoririi Zilei Marinei Române
(Celebration of the Romanian Navy Day 2013)Highlight for Album: Ceremonia de închidere a exerciþiului multinaþional Black Sea Rotational Force 13 (BSRF 13) (Closing Ceremony of Multinational Exercise Black Sea Rotational Force 13)Highlight for Album: Ceremonia de avansare ºi absolvire a Promoþiei "AUREL VLAICU - 100" de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" din Braºov (Promotion and Graduation Ceremony for Class "AUREL VLAICU - 100" of "Henri Coandã" Air Force Academy of Braºov)
Highlight for Album: Ceremonia de acordare a primului grad de maistru militar ºi subofiþer ºi numirea în funcþii a absolvenþilor promoþiei „AUREL VLAICU 100” de la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre „BASARAB I”Highlight for Album: Ceremonia militarã dedicatã Zilei Imnului NaþionalHighlight for Album: Ceremonie de absolvire la Academia Tehnicã Militarã
Album: Ceremonia militară dedicată Zilei Imnului Național
Actualizat: 05/28/14
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 1597 ori.
Album: Ceremonie de absolvire la Academia Tehnică Militară
Actualizat: 05/28/14
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 1866 ori.
Highlight for Album: Ceremonia de absolvire a Promoþiei "AUREL VLAICU - 100" la Academia Forþelor Terestre "Nicolae Bãlcescu" de la Sibiu

Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la ceremoniile militare dedicate sãrbãtorii Zilei Aviaþiei ºi a centenarului aeronauticii militare la Muzeul Naþional al AviaþieiHighlight for Album: Festivitatea de absolvire a Promoþiei 116 "Aurel Vlaicu - 100" a Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I"
Highlight for Album: Vizita oficialã a ºefului Statului Major General în Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord
(The chief of General Staff’s official visit to The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)Highlight for Album: Vizita oficialã în România a unei delegaþii militare chineze (Chinese military delegation pays an official visit to Romania )Highlight for Album:  Ziua transmisioniºtilor militari
Album: Ziua transmisioniștilor militari
Actualizat: 05/28/14
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 1969 ori.