Highlight for Album: Semnarea Acordului privind cooperarea bilateralã în domeniul apãrãrii între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Polonia
Highlight for Album: Ministrul Mircea Duºa la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO, la Bruxelles (Minister Mircea Duºa Participated in the the Defence Ministers’ Meeting in Brussels)Highlight for Album: Întâlnire bilateralã între miniºtrii apãrãrii ai României ºi Republicii Georgia
(Bilateral Meeting of Defence Ministers of Romania and Georgia)
Highlight for Album: Sãrbãtoarea organizatã cu prilejul Zilei Internaþionale a CopiluluiHighlight for Album: Ministrul Duºa l-a primit pe ministrul apãrãrii naþionale al Republicii Mozambic
(Defence Minister Duºa met with the Minister of National Defence of the Republic of Mozambique)Highlight for Album: Întâlnire a ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, cu senatorul american James Rosapepe
(Defence Minister, Mircea Duºa, met with the US Senator, James Rosapepe)
Album: Sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului
Actualizat: 05/28/14
Contine: 21 poze.
Vizualizat: 1560 ori.
Highlight for Album: Secretarul general al Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord în vizitã la M.Ap.N.
(NATO Secretary General visited the Ministry of National Defence)Highlight for Album: Convocare de pregãtire pentru apãrare la MApNHighlight for Album: Vizita ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în unitãþi din garnizoanele Constanþa ºi Mangalia
Album: Convocare de pregătire pentru apărare la MApN
Actualizat: 05/28/14
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 2204 ori.
Highlight for Album: Conferinþa ºefilor statelor majore ale armatelor þãrilor din Balcani Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Italia la Bucureºti
(The Minister of National Defence Met with the Ambassador of the Republic of Italy to Bucharest)Highlight for Album: Vizita ministrului apãrãrii naþionale 
la Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
(Defence Minister’s Visit to Military Highschool "Mihai Viteazul")
Album: Conferința șefilor statelor majore ale armatelor țărilor din Balcani
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1647 ori.
Highlight for Album: Ceremonia militarã ºi religioasã prilejuitã de plecarea în  Afganistan a militarilor Batalionului 634 Infanterie "Jderii" 
(Military and Religious Ceremony to Mark the Deployment of the 634th "Jderii" Infantry Battalion)Highlight for Album: Vizita la casa plutonierului adjutant principal Florinel Enache din comuna Gura Caliþei, judeþul Vrancea
(Defence Minister’s Visit to the Home of Sergeant Florinel Enache in Gura Caliþei, Vrancea County)Highlight for Album: Plutonierul adjutant principal Florinel Enache, rãnit în urmã cu un an în Afganistan, s-a întors astãzi în þarã - foto Valentin Ciobîrcã
(Sergeant Florinel Enache, Injured Last Year in Afghanistan, Returns Home Today)