Highlight for Album: Secretarul de stat Dan Tãtaru s-a întâlnit cu generalul (ret.) Marin Dragnea, preºedintele ANVR, ºi cu generalul-maior (ret.) Victor Goanþã, preºedintele Asociaþiei invalizilor de rãzboi, vicepreºedintele ANVR (State Secretary Dan Tãtaru Met with the Leadership of ANVR)Highlight for Album: Aniversarea Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii (70 Years Anniversary of the Command for Communications and Information Technology )Highlight for Album: Reuniunea Comitetului Mixt româno-american pentru implementarea „Acordului dintre România ºi Statele Unite ale Americii privind activitãþile forþelor Statelor Unite staþionate pe teritoriul României”  ºi a „Acordului dintre România ºi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apãrare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România” (Romanian-US Joint Committee Meeting )
Highlight for Album: Generalul-locotenent Dan Ghica-Radu a semnat Declaraþia comunã a locþiitorilor ºefilor statelor majore generale din cadrul iniþiativei regionale "Procesul Reuniunilor Miniºtrilor Apãrãrii din Sud-Estul Europei" (The deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, signed the Joint Declaration of the Deputy Chiefs of Staff within the regional initiative SEDM)Highlight for Album: ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, s-a întâlnit cu generalul Richard Shirreff, locþiitorul comandantului Comandamentului Aliat pentru Operaþii (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, met with General Richard Shirreff, Deputy Supreme Allied Commander Europe )Highlight for Album: Ziua Drapelului Naþional  ( The Day of the National Flag)
Album: Ziua Drapelului Național ( The Day of the National Flag)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 1612 ori.
Highlight for Album: Cursul pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict, ediþia 2012.
Highlight for Album: Cursul pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict (Course for Journalists Reporting from Conflict Areas)Highlight for Album: Ceremonia militarã prilejuitã de repatrierea din Afganistan a militarilor din compunerea Elementului de Comandã ºi Control Zabul ºi a Batalionului 1 Manevrã(Troops of Combined Team Zabul and the 1st Maneuver Battalion Return Home)
Album: Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict, ediția 2012.
Actualizat: 05/28/14
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 3027 ori.
Highlight for Album: Vizita oficialã a ºefului Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în BulgariaHighlight for Album: ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la a ºasea Conferinþã a ºefilor statelor majore generale din þãrile din Balcani
(The 6th Balkan Chiefs of Staff Meeting)Highlight for Album: Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" din Breaza - un secol de existenþã
("Dimitrie Cantemir" Military Highschool in Breaza – One Hundred Years Celebration)
Highlight for Album: Ziua Rezervistului 
(The Day of the Reservist)Highlight for Album: Ceremonii militare pentru celebrarea Zilei Eroilor
(Military ceremonies in Honor of the Heroes’ Day) Highlight for Album: Ceremonia de plecare în teatrul de operaþii din Afganistan a Elementului de Comandã ºi Control Zabul ºi a Batalionului 1 Manevrã
(Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) Zabul and the 1st Maneuver Battalion Deployed to Afghanistan)
Album: Ziua Rezervistului (The Day of the Reservist)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 2172 ori.