Highlight for Album: Salon de carte la Cercul Militar NaþionalHighlight for Album: Ceremonialul de investire în funcþie a ministrului apãrãrii (Investiture Ceremony of the Defence Minister) (Cérémonie de confirmation du ministre de la Défense)Highlight for Album: Manifestari dedicate Zilei Armatei României (Activities dedicated to the Romanian Armed Forces’ Day)
Album: Salon de carte la Cercul Militar Naþional
Actualizat: 05/28/14
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 2856 ori.
Highlight for Album: Ministrul forþelor armate din Republica Senegal - în vizitã oficialã în România(Defense Minister of Republic of Senegal- in official visit in Romania) (Visite officielle en Roumanie du ministre des Forces armées de la République du Sénégal)Highlight for Album: Comandantul Forþelor Armate Ale Lituaniei în România (Commander of the Lithuanian Armed Forces- in Romania)(Visite en Roumanie du commandant des Forces armées de la Lituanie)Highlight for Album: VULTURII au primit Drapelul de Luptã (Military award for "The Eagles") ("Les Aigles" ont reçu le Drapeau de combat)
Highlight for Album: "Scorpionii roºii" pleacã în misiune în Afganistan
(Les « Scorpions rouges » partent en mission en Afghanistan)
(“Red Scorpions” leaving for mission in Afghanistan)Highlight for Album: Ceremonial militar la Buzãu
(Military Ceremony in Buzau)
(Cérémonie militaire à Buzau)Highlight for Album: Ceremonie militarã la Ministerul Apãrãrii (Military ceremony at the MoD HQ)
(Cérémonie militaire au ministère de la Défense)
Album: Ceremonial militar la Buzãu (Military Ceremony in Buzau) (Cérémonie militaire à Buzau)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 3234 ori.
Highlight for Album: Vizita ministrului apãrãrii al Republicii Serbia în România (Defense Minister of the Republic of Serbia- in visit in Romania)
(Visite en Roumanie du ministre de la Défense de la République de Serbie)Highlight for Album: Tabãrã de pregãtire militarã pentru liceeni
Braºov, 19-27 august 2006 
(Camp de vacances de formation militaire pour les lycéens, à Brasov, du 19 au 27 août 2006) 
(Military Training Camp for Pupils- Brasov, August 19-27, 2006) 
Highlight for Album: Aniversare a Comandamentului 2 Operaþional Întrunit
(Anniversary at the 2nd Operational Joint Command)
(Anniversaire du 2e Commandement opérationnel conjoint)
Highlight for Album: Ziua Marinei Române
(La Journée de la Marine roumaine) 
(Day of the Romanian Navy)Highlight for Album: Ceremonialul revenirii SEEBRIG(SEEBRIG return ceremony)Highlight for Album: „Mircea” a revenit din marºul de instrucþie din Marea Neagrã
(“Mircea” returned from the march of training on the Black Sea)
(Le navire-école « Mircea » est revenu de la marche d'instruction sur la mer Noire)
Album: Ziua Marinei Române (La Journée de la Marine roumaine) (Day of the Romanian Navy)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 4137 ori.
Album: Ceremonialul revenirii SEEBRIG(SEEBRIG return ceremony)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 2941 ori.