Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

General colonel Milea Vasile, ºef al Marelui Stat Major
(Chief of General Staff)
31.03.1980-16.12.1985
Ministrul Apãrãrii Naþionale
(Minister of National Defence)
16.12.1985-22.12.1989

General colonel Milea Vasile, șef al Marelui Stat Major
(Chief of General Staff)
31.03.1980-16.12.1985
Ministrul Apărării Naționale
(Minister of National Defence)
16.12.1985-22.12.1989