Iuliu Maniu
Ministru de Razboi (Minister of War)
05.04.1930-13.04.1930
Prim-ministru (Prime Minister)
10.11.1928-07.06.1930; 13.06.1930-10.10.1930;20.10.1932-14.01.1933
General Henry Cihoschi
Ministru de Razboi (Minister of War)
10.11.1928-04.04.1930
General Paul Angelescu 
Ministru de Razboi (Minister of War)
04.06.1927-09.11.1928;27.04.1934-08.08.1937
Iuliu Maniu
Ministru de Razboi (Minister of War)
05.04.1930-13.04.1930
Prim-ministru (Prime Minister)
10.11.1928-07.06.1930; 13.06.1930-10.10.1930;20.10.1932-14.01.1933
Vizualizat: 6696 ori.
General Henry Cihoschi
Ministru de Razboi (Minister of War)
10.11.1928-04.04.1930
Vizualizat: 6010 ori.
General Paul Angelescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
04.06.1927-09.11.1928;27.04.1934-08.08.1937
Vizualizat: 5333 ori.
General Ludovic Mircescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
30.03.1926-03.06.1927
General Gh. Mardarescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.04.1922-29.03.1926
General Stefan Holban 
Ministru de Razboi (Minister of War)
17.12.1921-18.01.1922
General Ludovic Mircescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
30.03.1926-03.06.1927
Vizualizat: 5436 ori.
General Gh. Mardarescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.04.1922-29.03.1926
Vizualizat: 5411 ori.
General Stefan Holban
Ministru de Razboi (Minister of War)
17.12.1921-18.01.1922
Vizualizat: 5328 ori.
General Traian Mosoiu
Ministru de Razboi (Minister of War)
02.03.1920-12.03.1920
General Ioan Rascanu
Ministru de Razboi (Minister of War)
27.09.1919-01.03.1920;12.03.1920-15.12.1921
General Arthur Vaitoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.11.1918-26.09.1919
General Traian Mosoiu
Ministru de Razboi (Minister of War)
02.03.1920-12.03.1920
Vizualizat: 5737 ori.
General Ioan Rascanu
Ministru de Razboi (Minister of War)
27.09.1919-01.03.1920;12.03.1920-15.12.1921
Vizualizat: 5423 ori.
General Arthur Vaitoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.11.1918-26.09.1919
Vizualizat: 5424 ori.
General Eremia Grigorescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
24.10.1918-28.11.1918
General Constantin Iancovescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.07.1917-05.03.1918
Vintila Bratianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
15.08.1916-09.07.1917;10.07.1927-19.07.1917
Prim-ministru (Prime Minister)
24.11.1927-10.11.1928
General Eremia Grigorescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
24.10.1918-28.11.1918
Vizualizat: 6335 ori.
General Constantin Iancovescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
20.07.1917-05.03.1918
Vizualizat: 5412 ori.
Vintila Bratianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
15.08.1916-09.07.1917;10.07.1927-19.07.1917
Prim-ministru (Prime Minister)
24.11.1927-10.11.1928
Vizualizat: 5343 ori.