Condiţii şi reguli de participare

Cei 24 de elevi participanţi la tabără vor fi selecţionaţi în urma unui concurs de testare a cunoştinţelor despre Armata României, NATO, UE, participarea militarilor români în misiuni internaţionale, cariera militară.

Pentru aceasta trebuie să formezi în cadrul instituţiei de învăţământ în care studiezi o echipă, din aceeaşi categorie de vârstă, alcătuită din doi participanţi (plus rezervă), elevi care sunt în clasele VI-VII la momentul desfăşurării concursului. În cazul în care nu reuşeşti să găseşti un coechipier din şcoala ta, poţi apela la un coleg sau o colegă care studiază într-o altă instituţie de învăţământ. Tabara se adresează elevilor din instituţiile de învăţământ din România.

Atenţie! La concurs nu pot participa elevi care au participat la alte ediţii ale taberei. Înscrierea unui jucător de rezervă nu este obligatorie, dar acest lucru nu va fi posibil ulterior, în cazul în care unul dintre membrii echipei înscrise nu va putea participa la tabără. Echipa trebuie sa conţină minim doi membri, altfel va pierde dreptul de a continua.

Echipa înscrisă în competiţie trebuie să dispună de o adresă e-mail, aceasta reprezentând o condiţie pentru participarea la competiţie. Înregistrarea echipei se face pe formularul afişat pe site-ul www.mapn.ro/tabara, în locaţia "inregistrare".

La înregistrare, echipa îşi va putea alege un nume de utilizator şi o parolă unice, elemente în baza cărora membrii echipei se vor putea identifica pe toată durata concursului, pentru a putea răspunde la întrebări.
Pentru ca echipa să poată fi considerată "validă", este necesară confirmarea ei conform instrucţiunilor pe care primul membru al echipei le va primi pe adresa sa de e-mail, în momentul înregistrării.

Înregistrarea echipelor se va putea face, online, începând cu prima zi de concurs.
Atenţie! Fiecare participant se poate înscrie numai într-o singură echipă. Înregistrarea aceleiaşi persoane în mai multe echipe sau folosirea la înregistrare a unor date neconforme cu realitatea atrag după sine descalificarea întregii echipe, precum şi interdicţia de a participa la o ediţie viitoare a concurentului care nu a respectat prezentul regulament.
După confirmarea echipei (prin folosirea link-ului de activare primit pe adresa de e-mail a primului membru), puteţi accesa întrebările etapei în sectiunea "concurs". Când aţi decis că deţineţi răspunsurile la toate întrebările, puteţi completa formularul de concurs prin activarea opţiunii "Răspunde la întrebări".
Această acţiune poate fi realizată o singură dată, într-o singură sesiune. După transmiterea răspunsurilor, puteţi în continuare să vă autentificaţi, pentru a vedea întrebările etapei şi răspunsurile date, fără posibilitatea de a reveni asupra acestora.

Dacă aveţi probleme privind înregistrarea, luaţi legătura cu organizatorii la adresa tabaradevara@mapn.ro, cu subiectul: Tabăra de vară.

Protecţia datelor personale:
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Organizatorii vor utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorilor, precum şi pentru decontarea cheltuielilor aferente participării la tabără.

Obligaţiile elevilor care participă la „Tabăra de vară pentru cercetaşi”:
După afişarea listei cu echipele câştigătoare desemnate în urma concursului de selecţie, elevii nominalizaţi să participle la tabără au următoarele obligaţii:

- Să stea pe recepţie, atât pe e-mail cât şi pe telefon, pentru a răspunde eventualelor solicitări de informaţii din partea organizatorilor;
- Să trimită documentele solicitate în termenele comunicate de organizatori. În cazul în care o echipă nu se încadrează în termenele stabilite, aceasta va fi înlocuită cu o altă echipă desemnată de juriul competiţiei în ordinea descrescătoare a rezultatelor;
- Să trimită organizatorilor acordul semnat al părinţilor/tutorilor legali (descarcă în format Word);
- Să semneze un angajament prin care se obligă ca pe timpul desfăşurării taberei să respecte măsurile şi regulile stabilite de organizatori (descarcă în format Word);
- Să prezinte la sosirea în tabără o adeverinţă eliberată de medicul de familie, cu avizul "Apt medical pentru efectuarea unor activităţi ce necesită efort fizic" şi avizul epidemiologic.
- Să trimită organizatorilor declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de reprezentantul legal al participantului (descarcă în format Word)


Acest site folosește cookie-uri.

Continuarea navigării reprezintă acceptarea utilizării acestor cookie-uri. Pentru mai multe informații, accesați "Informații despre cookie-uri".

Contact

  • Bucureşti, sector 5
  • Str. Izvor nr. 110
  • Tel 021-410.40.40 interior 1011-608
  • Email: tabaradevara@mapn.ro

Ai participat în edițiile trecute la Tabăra de Vară?

Împărtăşeşte cu ceilalţi impresiile tale despre tabără aici.