Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Gelaledin Nezir

 


Comunicat nr. 463


INFORMATIE DE PRESA


Luni, 20 septembrie a.c., în sala de marmură a Palatului Cercului Militar Național, ministrul apărării naționale, domnul Ioan Mircea Pașcu, a deschis lucrările seminarului româno-francez „Perspectivele politicii europene de securitate și apărare a Uniunii Europene – viziunea unei țări membre, abordarea unei țări candidate”, organizat de Departamentul pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare din M.Ap.N.

Au fost prezenți ambasadorul Republicii Franceze la București, domnul Philippe Etienne, șeful Statului Major General al Armatei României, general dr. Mihail Popescu, reprezentanții ministerelor apărării și al afacerilor externe din România și Franța, directorul adjunct și șeful Statului Major al Uniunii Europene, atașați militari și consilieri din cadrul ambasadelor statelor membre UE și NATO la București, analiști din structurile Uniunii Europene.

Seminarul lansează, timp de două zile, o dezbatere aprofundată asupra Politicii Europene de Securitate și Apărare (PESA), operațiunilor de gestionare a crizelor și a relațiilor dintre Uniunea Europeană și NATO.

Prezentăm, integral, alocuțiunea domnului Ioan Mircea Pașcu rostită la în deschiderea lucrărilor:
*
* *
Doamnelor și domnilor,
Dragi colegi,
Este o mare plăcere pentru mine să vă reîntâlnesc aici, în România, la un eveniment cu o importanță specială pentru noi, seminarul bilateral franco-român despre politica europeană de securitate și apărare. Doresc să adresez un salut călduros prietenilor noștri francezi, reprezentanților ministerelor apărării și afacerilor externe, și, de asemenea, cercetătorilor din instituții de prestigiu și celorlalți oficiali ai Uniunii Europene prezenți aici. În mod deosebit vreau să remarc eforturile susținute ale unui vechi prieten al României, Marc Perrin de Brichambaut, cu ajutorul căruia a fost posibilă organizarea acestei activități.
Seminarul acesta este rodul unei idei comune franco-române care a apărut acum mai bine de doi ani. România și-a dezvoltat de atunci tot mai mult contribuția la politica europeană de securitate, am mers în misiunile UE din Balcani, ne-am angajat în sprijinirea unui rol puternic în domeniul apărării al Uniunii Europene în complementaritate cu Alianța Nord Atlantică. Astfel, astăzi agenda seminarului este mult mai cuprinzătoare decât atunci când ne-am gândit să-l realizăm.
Doamnelor și domnilor,
Securitatea nu așteaptă deschiderea sau închiderea unor capitole de negociere. În fața amenințărilor actuale, trebuie să acționezi instantaneu și nu poți aștepta crearea unor mecanisme ulterioare de cooperare. În această logică se înscrie contribuția noastră la securitatea europeană și eforturile UE de combatere a riscurilor asimetrice.
Aderarea la NATO a schimbat și profilul relației noastre de securitate cu UE. Practic, ceea ce facem în prezent la NATO pentru securitatea în zona noastră, de fapt facem și pentru aliații europeni, pentru securitatea europeană în ansamblul său. Ca membru NATO și viitor membru UE avem aceleași forțe pe care le oferim pentru ambele organizații și contribuim la misiunile atât NATO cât și UE pentru asigurarea securității în vecinătatea noastră.
Prin integrarea României, Uniunea Europeană se va învecina cu zona Mării Negre, care dispune de un potențial strategic asupra căruia Alianța se focalizează în prezent. Dacă NATO se angajează în promovarea securității în Marea Neagră, Uniunea Europeană poate avea un rol cheie în controlul Dunării, de o importanță majoră pentru Europa ca principală rută fluvială continentală. UE – prin programele sale de asistență și securizare a frontierelor – se poate angaja de o manieră relevantă și în securitatea Dunării maritime și Deltei, dezvoltând astfel o coordonare și o acțiune combinată cu Alianța Nord-Atlantică în această regiune. Astfel se pot valorifica pe deplin oportunitățile oferite de Dunăre și Marea Neagră ca axe de comunicație și transport spre zona Caucazului și Asiei Centrale.

Doamnelor și domnilor,
Ca viitor membru UE, România dorește să aibă o voce și o politică activă în securitatea europeană, fiindcă viitorul UE este de fapt și viitorul securității noastre naționale.
Este evident că politica europeană de apărare a înregistrat progrese majore în ultimii ani. Uniunea Europeană a derulat deja cinci operațiuni de pace, cu angajarea componentelor civile și militare, și-a definit propriile cerințe pentru noi forțe și noi capacități și a dezvoltat principiile fundamentale incluse în Strategia sa de Securitate. Se vorbește în prezent de elaborarea unei Carte Albe a Uniunii Europene. A fost înființată Agenția de Armamente, iar – ca o coincidență fericită – vreau să salut și prezența la seminar a secretarului de stat francez pentru armamente care a venit în România pentru consultări bilaterale.
Pe toate aceste dimensiuni, noi dorim să participăm în mod substanțial la apărarea europeană și considerăm că o abordare unitară și o împărțire a sarcinilor între UE și NATO sunt premisele consolidării rolului Europei în lume.
Această toamnă este un moment cheie pentru definirea atât a modului în care Uniunea își va dezvolta politica de apărare, cât și a viziunii de ansamblu asupra cooperării cu Alianța Nord-Atlantică. În primul rând, se va realiza al doilea transfer al unei operațiuni NATO –SFOR – către UE (după operațiunea Concordia din Macedonia), iar noi ne-am definit deja o participare de substanță la misiunea Altheea din Bosnia Herțegovina. În al doilea rând, la ministeriala informală a apărării din 16-17 septembrie s-a discutat proiectul “grupurilor de luptă “ ale Uniunii Europene și coordonarea acestora cu Forța de Răspuns a NATO.
În al treilea rând, în cadrul unei inițiative europene de succes, EUROCORPS a preluat comanda ISAF din Afganistan.
Toate aceste dezvoltări converg spre necesitatea definirii unei viziuni de ansamblu aupra securității europene și contribuției noastre a tuturora, ca actuali și viitori membri ai Uniunii Europene și ai NATO, la securitatea globală și la combaterea noilor riscuri și amenințări. Ce prilej de analiză și reflecție poate fi mai bun decât un seminar de acest tip, care cred că va oferi idei noi și elemente de substanță nu numai asupra rolului nostru, al României în susținerea politicii europene de apărare, ci și al procesului de dezvoltare a PESA în viitor.
Nu aș dori să închei fără a vă mulțumi pentru eforturile comune de organizare a seminarului și pentru includerea de către partea franceză a unei componente relevante de cercetare academică în cadrul său, prin prezența unor experți importanți din cadrul Institutului de Relații Internaționale și de Securitate.
Purtătorul de cuvânt al M.Ap.N.
Lt.col. Nezir GelaledinBiroul de Presa al M.Ap.N.