Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Daniel Anghel

 


Comunicat nr. 23


COMUNICAT


În perioada 26 ianuarie – 1 februarie a.c., în comandamentele NATO, în capitalele țărilor membre ale Alianței și în nouă state partenere se desfășoară exercițiul de management al crizelor CMX 05.

Acest tip de exercițiu, organizat anual sub patronajul secretarului general al NATO, este condus de Secretariatul Internațional, Statul Major Militar Internațional și de cele două comandamente strategice ale NATO – Comandamentul Aliat pentru Operații și Comandamentul Aliat pentru Transformare –, având ca scop punerea în aplicare a procedurilor de gestionare a crizelor, pentru menținerea și întărirea capacității Alianței de a administra crize.

În vederea participării la CMX 05, în România se va constitui, la Centrul Operațional de Conducere Militară din Statul Major General, o Structură Națională de Răspuns, formată din Comitetul Național de Criză, organul de formulare a deciziilor, și Centrul Operativ Național de Criză, organul tehnic care elaborează propuneri și pune în aplicare deciziile politico-militare.

Din aceste structuri vor face parte reprezentanți ai structurilor cu atribuții în domeniul gestionării crizelor (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Mediului și Gospodării Apelor, Ministerul de Justiție, Ministerul Sănătății, Secretariatul General al Guvernului, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Oficiul Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat).

Participarea României la CMX 05 constituie o oportunitate de exersare, testare și evaluare a sistemului actual de răspuns în situații de criză, în perspectiva elaborării unui proiect de lege dedicat gestionării integrate a acestora.

*
Scenariul CMX 2005 este ipotetic și cuprinde desfășurarea unei operații NATO de răspuns la criză, sub mandat ONU, în afara spațiului euro-atlantic, în scopul reducerii tensiunilor existente între două state. În scenariu este menționată posibilitatea apariției unui conflict convențional dar este luată în considerație și o dimensiune asimetrică a acestuia, care include amenințări teroriste și folosirea armelor de distrugere în masă împotriva forțelor NATO și partenere. Pe timpul exercițiului nu vor fi desfășurate trupe în teren.

Cele nouă state partenere ale NATO, care au fost implicate în procesul de planificare și execuție al CMX 05 alături de țările membre ale Alianței, sunt: Armenia, Austria, Azerbadjan, Croația, Elveția, Finlanda, Irlanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Suedia. De asemenea, la exercițiu participă, în calitate de observatori, reprezentanți ai ONU, UE și OSCE.Biroul de Presa al M.Ap.N.