Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Andreea Dumitru

 


Comunicat nr. 145


Măsuri la Ministerul Apărării pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale


Ministrul apărării a dispus măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale.
Astfel, conform ordinului ministrului apărării, cadrele militare, elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ, soldații și gradații voluntari, precum și personalul civil își exercită dreptul de vot, în condițiile legii, numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care aceștia își au domiciliul.

Personalul aflat la cursuri în țară, în afara ganizoanei de domiciliu, cât și cel care este încadrat sau detașat în unități militare din alte localități decât cea de domiciliu sau reședință beneficiază de învoire, părăsirea garnizoanei sau permisie. Aceleași condiții vor fi asigurate și pentru elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ, precum și pentru soldații și gradații voluntari aflați la instruire în batalioanele de instrucție sau centrele de pregătire ale armelor din subordinea categoriilor de forțe ale armatei.

În zilele premergătoare desfășurării alegerilor și în primele două zile după acestea nu se vor executa trageri cu armamentul individual și aplicații cu trageri de luptă.
Comandanții de unități sau garnizoane nu vor permite desfășurarea de evenimente cu conotații politice (adunări, întâlniri, conferințe de presă, discursuri, etc.) de către nici un partid sau candidat în unitățile militare, la cercurile militare sau în alte spații aparținând Armatei.

Comandanții de unități nu vor permite participarea muzicilor militare din subordine la activități legate de pregătirea și desfășurarea alegerilor.

Angajaților Ministerului Apărării - cadre militare, funcționari publici sau salariaților civili - li se interzice să facă declarații de presă pe teme legate de alegerile autorităților administrației publice locale, să distribuie sau să afișeze în unitățile militare materiale publicitare electorale.

Redacțiile militare de radio și televiziune, publicațiile militare centrale și teritoriale nu vor difuza informații furnizate de partidele politice ori materiale de publicitate politică, editoriale sau comentarii care au legătură cu campania pentru alegeri. De asemenea, presa militară nu va publica sondaje referitoare la campania electorală.

Biroul de Presă al Ministerului Apărării