Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 155


COMUNICAT DE PRESAĂ


Comisia constituită în baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 66 din 22 iunie 2012, cu atribuții în verificarea modului de acordare a gradelor și înaintare în grad a militarilor în rezervă, în perioada 2010-2012, a finalizat verificarea acordării gradelor militare în anul 2012, respectiv 2011, rezultatele fiind următoarele:

În cursul anului 2012 au fost 205 cazuri de avansări sau acordări de grade în rezervă, din care:
- 19 situații de acordare de grade în rezervă, din care 16 nu îndeplinesc condițiile legale, reprezentând 84,2% din total;
- 186 de situații de înaintări în grad în rezervă, din care 77 nu îndeplinesc condițiile legale, reprezentând 41,4% din total.

În cursul anului 2011 au fost 1.257 de cazuri de avansări sau acordări de grade în rezervă, din care:
- 534 de situații de acordare de grade în rezervă, din care 426 nu îndeplinesc condițiile legale, reprezentând 79,7% din total;
- 723 de situații de înaintări în grad în rezervă, din care 316 nu îndeplinesc condițiile legale, reprezentând 43,7% din total.

În toate situațiile a fost constatată nerespectarea condițiilor prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și în "Normele privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 105/2002.

Precizăm că această comisie a realizat o analiză statistică a numărului de grade acordate și a temeiului legal și nu o analiză a persoanelor care au beneficiat de acordarea de grade.

Prin ordin al ministrului apărării naționale, perioada de verificare a gradelor a fost extinsă până în anul 1990.
Situația nominală a persoanelor în cazul cărora s-au constat nereguli a fost înaintată, de către comisie, ministrului apărării naționale, care va dispune, în consecință, măsurile care se impun.

De asemenea, urmare a numeroaselor solicitări ale mass-media, situațiile vor fi postate pe pagina din internet a Ministerului Apărării Naționale, www.mapn.ro.


Biroul de Presă