Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 323


Mesajul ministrului apărării naționale cu ocazia Zilei Naționale a României


Ziua Națională a României, 1 Decembrie, semnifică pentru fiecare dintre noi momentul de glorie al străvechii noastre națiuni, care reușea, în 1918, să-și împlinească năzuințele de veacuri, unirea în cadrul acelorași granițe ale tuturor teritoriilor locuite de români.

După declarațiile de unire cu Regatul României ale bucovinenilor și basarabenilor, adoptate în același an, la 1 decembrie a fost rândul transilvănenilor să exprime, în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, voința lor de a se alătura Țării, desăvârșind crearea României celei Mari sau Reîntregite, așa cum avea să fie cunoscută țara noastră în acele timpuri.

Meritul împlinirii acestui istoric deziderat revine întregii națiuni, deopotrivă elitelor politice, culturale, diplomatice sau militare ale vremii, dar și oamenilor simpli, anonimi, cu toții patrioți devotați Țării și poporului. Acțiunea lor hotărâtă, în deplină armonie și consens, rămâne un exemplu pentru noi toți.

România cea Mare s-a creat prin sacrificiile și cu sângele ostașilor români, mulți dintre ei voluntari din provinciile românești din afara granițelor naționale. Ei au răspuns fără ezitare chemării Țării, scriind glorioase pagini de eroism în luptele Primului Război Mondial. În toate marile lupte purtate de armata noastră, de-a lungul timpului, în Războiul de Independență, în cele două conflagrații mondiale, dar și în vremurile noastre, în misiunile desfășurate în teatrele de operații, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, ostașii români și-au făcut cu prisosință datoria.

Se cuvine ca în această sfântă zi să aducem un pios omagiu tuturor celor căzuți pe câmpurile de bătălie care, prin sacrificiul lor, au apărat interesele noastre naționale și poporul român.

De Ziua Națională a Românie, Alba Iulia există nu doar în inima Transilvaniei, dar și în inima fiecăruia dintre noi, oriunde ne-am afla. În această zi, drapelul tricolor va împodobi cu mândrie ferestrele și porțile caselor noastre.

Astăzi, să ne amintim mărețele idealuri care au făcut posibilă Marea Unire de la 1918 și care stau mărturie generațiilor tinere, fiind un reper pentru noi, ca națiune.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!


Biroul de Presă