Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 77


Precizări


Ministerul Apărării Naționale postează lunar, pe pagina din Internet a ministerului, www.mapn.ro, datele cumulate de la ordonatorii de credite din subordine privind execuția bugetului, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. Publicarea centralizată are ca scop evitarea încălcării prevederilor Legii nr.182/2002 referitoare la protejarea informațiilor clasificate.

Precizăm că, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013, privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt exceptate de la publicare proiectele de investiții publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii, acestea fiind prevăzute în programele de investiții în poziții globale.

Toate unitățile militare ai căror comandanți au calitatea de ordonatori de credite transmit la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, potrivit Legii nr. 500/2002, bugetele proprii, detaliate pe clasificația bugetară până la nivel de alineat, pe baza cărora se efectuează și se înregistrează cheltuielile efectuate de către aceștia.

Ministerul Finanțelor Publice centralizează zilnic datele înregistrate la nivelul unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe care ulterior le publică pe platforma www.transparența_bugetară.gov.ro.

De asemenea, achizițiile publice pentru bunurile comune cu economia națională, efectuate de către unitățile militare, sunt înregistrate și pot fi accesate de pe site-ul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

La această dată, toți ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale au furnizat unităților teritoriale de Trezorerie a Statului bugetele proprii, acestea fiind preluate în sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetare.

De asemenea, plățile efectuate sunt evidențiate în Trezoreria Statului pentru fiecare ordonator de credite, Ministerului Finanțelor Publice revenindu-i obligația să asigure centralizarea și publicarea acestora pentru instituția publică - Ministerul Apărării Naționale.


Secția Presă