Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 161


Ministrul Mihnea Motoc a evaluat stadiul îndeplinirii priorităților MApN din programul de guvernare


La 6 luni de la preluarea mandatului, ministrul apărării naționale a evaluat cu principalii colaboratori și șefi ai structurilor centrale ale ministerului, stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate prin programul de guvernare și prin celelalte documente de planificare a apărării.

Ca evaluare generală, de etapă, au fost consemnate progrese în realizarea priorităților de pe agenda MApN și au fost stabilite direcții imediate de acțiune, pe fiecare din domeniile importante de activitate, pentru a doua jumătate a anului. O atenție specială a fost acordată promovării intereselor și pozițiilor României, în ceea ce privește securitatea și apărarea, în perspectiva reuniunii ministeriale NATO a apărării de la mijlocul lunii iunie și a Summit-ului de la Varșovia, din 8-9 iulie a.c.

În domeniul consolidării prezenței NATO în România, a fost atinsă capacitatea inițială de operare a Unității de Integrare a Forțelor NATO (NFIU), în luna ianuarie a.c. și s-au derulat o serie de acțiuni la nivelul Comandamentului Multinațional de Divizie (MND-SE HQ), în vederea realizării capacității operaționale inițiale (IOC), la începutul lunii iulie 2016. Momentul va marca, totodată, finalizarea primului din cele patru proiecte sectoriale prioritare, asumate de la începutul mandatului.

În perspectiva viitorului Summit NATO de la Varșovia, au fost lansate o serie de inițiative și s-au desfășurat acțiuni și consultări în context bilateral (cu Turcia, Bulgaria, SUA, Franța, Polonia, Marea Britanie și Germania) și aliat, pentru asigurarea prezenței forțelor NATO pe teritoriul național și la Marea Neagră. În perioada 25-26 aprilie a.c., s-a desfășurat cu succes, la București, reuniunea directorilor politici din ministerele aliate ale apărării.

Acțiunile de promovare a inițiativelor proprii vor fi accelerate în perioada imediat următoare, în colaborare cu MAE, în context aliat și bilateral, pentru asigurarea unei abordări echilibrate a întregului flanc estic al Alianței și creșterea prezenței NATO în regiune, pe dimensiunile terestră, maritimă și aeriană, ca element definitoriu al consolidării noii posturi aliate de descurajare și apărare.

Legat de modernizarea înzestrării forțelor armate, prin procesele interne de planificare s-a asigurat ca alocațiile specifice pe anul 2016 să reprezinte 28,8% din bugetul total aprobat al ministerului, ca bază solidă pentru dotarea sistemului militar cu echipamente de luptă moderne și interoperabile. În aceste condiții, în cadrul programului „Avion multirol” s-au derulat, cu succes, la Baza aeriană Monte Real din Portugalia, activitățile de testare a configurației avioanelor F-16 destinate României și sunt în curs de desfășurare acțiuni de identificare a potențialilor furnizori de aeronave F-16 pentru pregătirea demarării fazei a II-a.

În ceea ce privește programul „Modernizare fregate T22R – etapa a II-a”, în data de 27.05.2016 a fost finalizată faza de calificare a operatorilor economici care au primit invitațiile de participare pentru depunerea ofertelor tehnice și comerciale. În domeniul forțelor terestre, a fost semnat contractul pentru integrarea instalațiilor de lansare rachete antitanc Spike pentru cel de-al 3-lea batalion de MLI-84M, iar în cadrul programului „Vehicule pentru forțele terestre”, au avut loc o serie de consultări cu producători importanți din domeniu, care s-au declarat interesați de o colaborare cu România, antrenând participarea industriei naționale de apărare.

Ministerul și-a îndeplinit în totalitate și la termen obligațiile ce revin părții române pentru finalizarea și operaționalizarea componentei Aegis Ashore de la Deveselu, ca obiectiv esențial dezvoltat în cadrul Parteneriatului strategic cu SUA. Ca urmare, în data de 12 mai a.c., a avut loc ceremonia de inaugurare a facilității, în perspectiva realizării transferului de autoritate către NATO și declarării capabilității operaționale inițiale a sistemului aliat de apărare anti-rachetă (NATO BMD) la Varșovia.

În domeniul alinierii structurii Armatei și a managementului resurselor sale umane la cele mai bune practici NATO / UE, au fost finalizate proiectele de lege pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea MApN și a Statutului cadrelor militare, gradaților și soldaților voluntari, acestea fiind intrate în circuitul de avizare la nivelul Guvernului. Ca urmare a adoptării de către Parlament a Cartei Albe a Apărării, a fost finalizată și adoptată în CSAT Strategia Militară. Adoptarea celor două documente semnifică intrarea într-un ciclu firesc de planificare a apărării, cu efecte pozitive în creșterea coerenței interne și în planul credibilității externe.

Structurile ministerului au elaborat și avansat inițiative concrete pentru creșterea calității vieții personalului militar. Astfel, au fost evaluate condițiile necesare pentru lansarea proiectului „Locuințe pentru militari”, implicând elaborarea planului pentru achiziția, în a doua jumătate a anului, a primei tranșe de 250 de locuințe de serviciu. În același timp, au fost urmărite cu consecvență asigurarea drepturilor și înlesnirilor pentru personalul MApN, rezerviștii militari și veterani, dezvoltarea capabilităților medicale operaționale și modernizarea sistemului medical al ministerului. În perioada următoare, pe lângă continuarea proiectelor lansate în prima parte a anului, se va acționa în vederea realizării unor lucrări de reparații capitale pentru transformarea în locuințe de serviciu a unor imobile din cazărmi dezafectate din garnizoanele Cluj și Timișoara, precum și creării unui complex social multifuncțional, în colaborare cu Primăria sectorului 4 București, care să cuprindă și un centru de îngrijire și asistență pentru veteranii de război și cadrele militare în rezervă/retragere.

Un efort special a fost dedicat intrării în vigoare de la 1 ianuarie a.c., a noilor reglementări privind sistemul pensiilor militare de stat. S-a reușit, astfel, remedierea blocajelor și dificultăților de natură legală și procedurală manifestate în punerea în aplicare a noii legi a pensiilor militare de stat, asigurându-se un tratament unitar, just și echitabil între toți militarii, atât între cei care urmează să se pensioneze, cât, mai ales, între aceștia și cei deja pensionați. S-au creat condițiile instituționale, la nivelul Casei de Pensii, pentru recalcularea pensiilor în plată, inclusiv prin selectarea și angajarea personalului de specialitate care va contribui la acest proces complex până la sfârșitul anului 2018. De la începutul anului, 935 cadre militare au trecut în rezervă iar efortul de recalculare a pensiilor aflate în plată vizează un număr de peste 75.000 de dosare.


Secția Presă