Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 95


Vizită de evaluare pentru implementarea Documentului de la Viena


În perioada 27 – 29 martie, o echipă de verificare din Federația Rusă se află în România pentru a efectua o vizită de evaluare la Divizia 2 Infanterie Buzău, în conformitate cu prevederile Documentului de la Viena 2011 privind unele măsuri de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE.

Vizita se încadrează în categoria activităților de rutină prevăzute de Documentul de la Viena, prin care fiecare Stat Participant la OSCE și-a asumat acceptarea a cel puțin patru activități de verificare pe parcursul unui an, o vizită de evaluare și trei inspecții în zonă specificată.

Conform uzanțelor tratatului internațional menționat, echipa din Federația Rusă este însoțită, pe timpul vizitei, de o echipă specializată reprezentând partea română, condusă de Direcția Controlul Armamentelor și Verificare din Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (structură aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne) în compunerea căreia intră și personal din cadrul Ministerul Apărării Naționale, în baza unui cadru de cooperare interinstituțională.

Vizitele de evaluare efectuate de delegațiile țărilor OSCE pe teritoriul celorlalte țări membre ale organizației contribuie, în cadrul unui pachet mai larg de măsuri asumate în cadrul OSCE, la promovarea deschiderii și transparenței în activitățile militare.

Ministerul Apărării Naționale promovează în mod constant o politică de deschidere și predictibilitate în ceea ce privește activitățile militare, contribuind astfel la respectarea obligațiilor asumate de România, în calitate de membru OSCE, în sfera transparenței militare. Ultima vizită de evaluare de acest tip s-a desfășurat în țara noastră în anul 2016, tot la solicitarea Federației Ruse.


Secția Presă