Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 323


Măsuri dispuse de ministrul apărării naționale în vederea urgentării întoarcerii Cetății Arad în circuitul civil


Ministerul Apărării Naționale a solicitat vineri, 26 octombrie, Primăriei Municipiului Arad, printr-o scrisoare adresată primarului municipiului de către ministrul Mihai Fifor, inițierea demersurilor privind transmiterea imobilului „718 Arad-Gai”, din domeniul public al Municipiului Arad, în domeniul public al statului și darea acestuia înapoi în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în scopul reabilitării obiectivului de către instituția militară, cu fonduri de la bugetul statului.

Reamintim faptul că, în anul 2010, prin Hotărârea de Guvern nr. 1100, Cetatea Aradului a fost trecută din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea valorificării potențialului istoric și cultural, prin reabilitarea și aducerea acesteia în circuitul civil.

Hotărârea de Guvern menționată a condiționat expres acest transfer de reabilitarea și aducerea la standardele necesare, din fondurile proprii ale administrației locale, a unui alt spațiu, imobilul „718 Arad-Gai”, în care să fie redislocată unitatea militară aflată în prezent în Cetatea Aradului, respectiv Batalionul 191 Infanterie, precum și de transferul către M.Ap.N. a 250 de unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, realizate prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.).

Având în vedere că autoritățile locale ale Municipiului Arad nu au îndeplinit aceste obligații, ministrul apărării naționale a dispus ca M.Ap.N. să își asume reabilitarea viitoarei cazărmi a batalionului, imobilul „718 Arad-Gai”, prin eforturi proprii, cu fonduri de la bugetul de stat, în vederea relocării sediului Batalionului 191 Infanterie și eliberării în cel mai scurt timp a Cetății Aradului, pentru revenirea acesteia în circuitul civil, așa cum a fost decis în urmă cu opt ani.

În acest sens, M.Ap.N. a solicitat Primăriei Municipiului Arad punerea la dispoziție a documentațiilor tehnico-economice, în scopul demarării lucrărilor în cel mai scurt timp, fără a se solicita Statului Român despăgubiri pentru cheltuielile aferente documentațiilor tehnice efectuate până acum.

Această soluție se impune, în primul rând, ca urmare a condițiilor improprii în care își desfășoară în prezent activitatea militarii Batalionului 191 Infanterie în incinta Cetății Arad.

În același timp, având în vedere starea avansată de degradare în care se află construcțiile din incinta Cetății, există pericolul transformării acestora în ruine, situație în care responsabilitatea asupra unui asemenea potențial eveniment va reveni exclusiv Primăriei Municipiului Arad, M.Ap.N. fiind în imposibilitatea angajării unor cheltuieli, întrucât imobilul nu se mai află în administrarea armatei, ci în domeniul public al Municipiului Arad, încă din anul 2010, conform Hotărârii de Guvern menționate anterior.

Prin scrisoarea adresată Primăriei Municipiului Arad, ministrul apărării naționale informează că, în situația în care propunerile ministerului nu vor fi acceptate, M.Ap.N. va fi nevoit ca, în temeiul art. 4 alin. (2) lit. e) din Protocolul de colaborare nr. A 5977/14.05.2015 – 33429/26.05.2015, încheiat între cele două instituții, să solicite pe cale judiciară, predarea imobilului „718 Arad – Gai”, în condițiile arătate mai sus, având în vedere că autoritatea locală nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin protocolul de colaborare.


Biroul presă