Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 257


P R E C I Z A R E


În legătură cu solicitarea Studioului de producție cinematografică Domino Film de a i se pune la dispoziție militari în termen pentru realizarea unor secvențe din filmul “Restul e tăcere”, Biroul de Presă al M.Ap.N. este împuternicit să precizeze:

În luna mai 2006, SC Domino Film SRL a solicitat M.Ap.N. “doar 300 de soldați timp de 4 zile în perioada 3 – 20 iulie 2006 și 150 de soldați timp de alte 4 zile în aceeași perioadă”. Directorul de producție al Domino Film a precizat că avându-se în vedere costurile presupuse de lucrul cu personal angajat prin contract și propriile constrângeri bugetare privind realizarea filmului, preferă “folosirea soldaților în termen”.

Statul Major General a comunicat Domino Film că această cerere nu poate fi onorată din cauza numărului foarte mic de militari în termen existent în unitățile militare din apropierea zonei de efectuare a filmărilor, într-o perioadă în care tranziția de la serviciul militar obligatoriu la cel bazat pe voluntariat este în curs de finalizare.

În luna iunie, Domino Film a revenit, solicitând 150 de militari în termen pentru 3 zile consecutiv, în perioada 10-15 iulie. Directorul general al Domino Film a precizat că în cazul unui răspuns negativ ar dori sprijin pentru selectarea și instruirea în regim de urgență a 150 de civili care să participe la filmări. Ministerul Apărării Naționale urmează să răspundă în cel mai scurt timp acestei solicitări.

Pentru o corectă întelegere a problematicii punerii la dispozițe a militarilor în termen, considerăm necesar de precizat că a existat, într-adevăr, o perioadă – ușor de identificat în istoria României -, în care armata avea în compunere peste 300.000 de oameni, din care cea mai mare parte erau militari în termen, iar sarcinile pe care le aveau aceștia de îndeplinit includeau strânsul recoltelor și munca pe șantiere ale economiei naționale.

Misiunile tot mai complexe și multiple pe care Armata le are de îndeplinit în prezent și care, în conformitate cu cerințele articolului 118 din Constituția României, sunt prioritare, precum și specificul acestei perioade, marcată de reducerea considerabilă a numărului militarilor în termen ca urmare a trecerii complete, de la 1 ianuarie 2007, la serviciul militar bazat pe voluntariat, fac ca posibilitățile M.Ap.N. de a pune la dispoziție militari în termen pentru filmări să fie foarte limitate.Biroul de Presa al M.Ap.N.