Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Lucian Visinescu, tel. 0722508884

 


Comunicat nr. 30


COMUNICAT


Referitor la informațiile cu privire la Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor privind contestația formulată de EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. Spania, Departamentul pentru Armamente face următoarele precizări:

Compania Națională ROMTEHNICA S.A. a primit Decizia 129 din 31.01.2007 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) privind contestația formulată de EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. Spania și prin care s-a admis în parte această contestație și s-a dispus anularea procedurii de achiziție a „7 avioane transport scurt/ mediu curier”, „suport logistic inițial minimal” și „servicii de mentenanță pe toată durata de viață a avionului”.

În data de 02.02.2007, după primirea deciziei, C.N. Romtehnica S.A. a comunicat hotărârea CNSC celor două firme calificate, EADS și ALENIA.

Totodată, CNSC a respins cererea EADS privind nelegalitatea specificațiilor tehnice, precum și solicitarea ca autoritatea contractantă să fie obligată să refacă documentația de atribuire, ca fiind tardive, întrucât aceasta avea dreptul să conteste aceste specificații, înainte de depunerea ofertei, în condițiile prevăzute la art. 272 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006.

Potrivit deciziei, anularea procedurii a fost motivată prin încălcarea principiilor privind transparența, egalitatea și nediscriminarea prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a), b) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, deoarece celor două firme sus menționate li s-a transmis o variantă a documentației de atribuire în limba engleză care nu era identică cu cea elaborată în limba română, în condițiile în care în anunțul de participare a fost stabilită limba română pentru depunerea ofertelor.

Transmiterea variantei în limba engleză a documentației de atribuire s-a realizat la solicitarea celor 2 firme. În precizările transmise de autoritatea contractantă s-a menționat expres „pentru a nu fi create confuzii în redactarea ofertelor și solicitarea clarificărilor, precizăm că, documentația de referință este cea în limba română. Varianta de prezentare în limba engleză a documentației de atribuire este orientativă.”

C.N. Romtehnica S.A. studiază decizia CNSC și umează să se pronunțe asupra modului de acțiune în termenul prevăzut de lege.Departamentul pentru Armamente