Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Colonel George David

 


Comunicat nr. 342


COMUNICAT


DISCURSUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, DOMNUL IOAN MIRCEA PAȘCU, CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI
- București, 24 octombrie 2003 -Doamnelor și domnilor,
Distinși invitați,


Ziua Armatei României reprezintă un moment important, impregnat de simbolism și semnificații. La noi, la români, aceste semnificații sunt cu atât mai profunde, cu cât istoria a probat, de-a lungul timpului, legătura strânsă dintre interesele națiunii române și armată, “sprijinul cel dintâi și cel din urmă al unui neam”, așa cum o definea Simion Mehedinți.
Ziua de 25 Octombrie se înscrie, alături de alte sărbători cu specific militar, în categoria acelor momente aniversare la care participă, sub diverse forme, nu doar cei îmbrăcați în uniforma militară, ci toate segmentele societății civile. Acest lucru se datorează respectului de care se bucură armata română în rândurile tuturor cetățenilor, fapt probat de prezența sa constantă pe primele locuri în sondajele de opinie, ca o instituție în care oamenii au încredere și pe care o prețuiesc, înțelegându-i menirea și necesitatea.
Referitor tocmai la acest aspect, după cum este cunoscut opiniei publice, în ultimele zile, la sesizarea Ministerului Apărării Naționale, Parchetul Național Anticorupție a deschis o anchetă viguroasă și amplă, menită să curme activitatea infracțională a unor militari pentru care căpătuiala personală este mai presus de onoarea hainei militare.
Am făcut acest pas deși știam că, în primele momente, dezvăluirile vor afecta imaginea Armatei Române. Dar, am considerat că decizia de a tăia în carne vie și a face astfel curățenie în propria curte este, până la urmă, un semn de tărie și o garanție că românii pot conta în continuare pe Armata lor.
Pentru că, cei care au fost dovediți ca necinstiți, precum și cei care vor fi de acum încolo, nu reprezintă Armata Română. Ei sunt doar uscăturile din pădurea sănătoasă.
Concret, imediat după revenirea în țară a întregii conduceri a Ministerului Apărării Naționale, am convocat o reuniune în cadrul căreia vom analiza, pe baza datelor pe care le-am strâns noi înșine, dar și a celor pe care ni le vor putea pune la dispoziție organele de anchetă ale statului, atât responsabilitățile, cât, mai ales, măsurile care se impun pentru ca asemenea lucruri să nu se mai poată repeta.
Vrem să asigurăm opinia publică de faptul că suntem deciși să mergem până la capăt în această privință.
Personal, am tot respectul pentru sentimentele cu care majoritatea populației României a sprijinit și sprijină în continuare eforturile și contribuția Armatei în vederea integrării țării noastre în structurile euroatlantice. Ne mai despart câteva luni până la summit-ul NATO de la Istanbul, unde România va obține calitatea de membru cu drepturi depline în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, un deziderat pentru care cu toții am muncit foarte mult și pentru care trebuie să ne pregătim în continuare, până în ultimul minut al luării deciziei.
Pentru Armata Română, momentul aderării la Alianța Nord-Atlantică va reprezenta un nou început care presupune, în primul rând, asumarea valorilor alianței și continuarea proceselor de restructurare și modernizare astfel încât până în anul 2007 să avem o armată bazată numai pe profesioniști, în cadrul legislativ care se va construi pe fundamentul noii Constituții a României, care nu mai prevede obligativitatea efectuării stagiului militar.
Referitor la acest aspect, se cuvine să arătăm încă o dată că, la baza acestei decizii stau analize amănunțite și îndelungate efectuate de Armată Română, împreună cu viitorii noștri aliați, față de care ne asumăm obligații importante. Asemenea lucruri trebuie tratate cu toată seriozitatea. Ele nu pot face, deci, obiectul unor propuneri populiste avansate exclusiv din dorința de propagandă ieftină.


Doamnelor și domnilor,

Cu gândul la misiunile prezente și la cele viitoare, militarii Armatei Române aflați la datorie sub faldurile drapelului folosesc prilejul acestei zile de sărbătoare pentru a evoca, cu recunoștință și demnitate, faptele de arme ale înaintașilor.
25 Octombrie 1944, ziua eliberării ultimei palme de pământ românesc de sub ocupația străină, a avut și continuă să aibă valoare de simbol pentru oștirea și poporul român. Datorăm profund respect soldatului român care a luptat cu toată ființa și puterea sa, propulsat de flacăra lăuntrică a patriotismului și sentimentul datoriei. A rămas de multe ori anonim, pentru că întotdeauna numele său s-a contopit cu cel al Țării, cu cel al Poporului, acesta devenind, emblematic, DATORIE și SACRIFICIU.
Au amuțit demult salvele tunurilor, ele rămânând doar în amintirea veteranilor, a bătrânilor cu tâmple cărunte, în fața cărora mă înclin cu recunoștință, ca un semn al istoriei ce nu are sfârșit. Astăzi, evenimente precum cele petrecute în urmă cu 59 de ani nu trebuie să se mai repete într-o Europă bazată pe relații de bună vecinătate și cooperare între state, locul unde democrațiile moderne găsesc mijloacele pentru reconciliere istorică și promovează valorile unei Europe Unite.

Onorată asistență,

După cum știți, România se află în plin proces de ratificare a protocolului de aderare la NATO, care sperăm să se finalizeze pozitiv. Aceasta ar fi o recunoaștere directă a progreselor și reformelor înregistrate de țara noastră, a contribuției sale la lupta împotriva amenințărilor la adresa securității internaționale.
Pe măsură ce va crește capacitatea operațională a armatei, bazată pe structuri flexibile, bine antrenate și înzestrate, se amplifică progresiv gama de misiuni pe care militarii le pot îndeplini cu deplin succes. Astfel, demonstrând interoperabilitatea cu structurile armatelor membre NATO, vom putea participa și în viitor, alături de partenerii noștri, la misiuni complexe precum cele de menținere și impunere a păcii și, de ce nu, la cele din cadrul Forței de Reacție Rapidă a NATO, o structură militară care va căpăta contur într-un viitor nu foarte îndepărtat.
Folosesc acest prilej, Ziua Armatei României, pentru a adresa, în numele conducerii Ministerului Apărării Naționale, cele mai calde felicitări și urări de succes în activitate ostașilor noștri, în special celor care se află în misiuni departe de hotarele țării, în Afganistan, Irak, Kosovo sau Bosnia-Herțegovina, cei care reprezintă cu profesionalism țara, dar și dumneavoastră, celor prezenți aici, de ale căror sprijin și încredere Armata României are nevoie.
În această zi aducem piosul nostru tribut de recunoștință și omagiul veșnicei admirații tuturor acelora care, trecuți în neființă pe altarul Patriei, încununați de laurii cuveniți eroilor, veghează cu sufletele lor curate drumul de azi al militarilor români spre noile izbânzi ale viitorului.
Iată de ce, vă rog să-mi permiteți să toastez în onoarea militarilor noștri, a veteranilor de război, a cadrelor militare în rezervă și în retragere și a dumneavoastră, a tuturor invitaților prezenți astăzi la sărbătorirea Zilei Armatei României!
În sănătatea tuturor!

La mulți ani!Biroul de Presa al M.Ap.N.