Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 243


COMUNICAT


Cu prilejul Zilei Internaționale a Mediului, ce urmează a fi sărbătorită sâmbătă, 5 iunie, sub deviza “Atenție! Mările și oceanele, vii sau moarte!”, ministrul apărării naționale, domnul Ioan Mircea Pașcu, a transmis militarilor un mesaj prin care a evidențiat efortul armatei, ca parte integrantă a societății, de a contribui la activitatea complexă desfășurată pe plan național pentru protejarea mediului, răspunzând astfel aspirațiilor către valorile europene.

În mesaj se menționează că Ministerul Apărării Naționale a reprezentat și continuă să constituie un factor activ în inițierea și luarea de măsuri concrete pentru minimizarea efectelor negative datorate activităților specifice, pentru protejarea și conservarea biodiversității și a ecosistemelor caracteristice cadrului biogeografic natural.

Politica instituției militare în sfera protecției mediului este determinată de cadrul legislativ național și răspunde obiectivelor Strategiei Naționale de Mediu. În acest sens, Strategia de Protecție a Mediului în Armata României reglementează principalele obiective și direcții de acțiune în acest domeniu, în conformitate cu etapele de realizare a reformei organismului militar, care are în vedere susținerea și extinderea acțiunilor de ameliorare și conservare a mediului prin promovarea tranziției la activități și tehnologii mai puțin poluante, în acord cu standardele occidentale.

Mesajul ministrului apărării naționale reliefează, în final, angajamentul tuturor structurilor armatei de a aborda deschis problematica protecției mediului și de a coopera cu societatea civilă pentru păstrarea nealterată a mediului înconjurător și îmbunătățirea măsurilor de protecție a acestuia.
Biroul de Presa al M.Ap.N.