Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 377


COMUNICAT


Luni, 2 august a.c., la Direcția Legislație și Asistență Juridică a Ministerului Apărării Naționale a avut loc, in prezenta secretarului de stat Sorin Encu]escu, sedinta de evaluare a activitatii acestei structuri în perioada 1 ianuarie – 30 iulie 2004.
În această perioadă, M.Ap.N. a promovat, prin Direcția Legislație și Asistență Juridică, 16 proiecte de legi, cinci proiecte de ordonanțe ale Guvernului, patru proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului și 157 proiecte de hotărâri ale Guvernului. Acest total reprezintă echivalentul volumului de acte normative inițiate sau co-inițiate de Ministerul Apărării Naționale în întreg anul 2002 și peste 85% din ceea ce a promovat instituția militară în anul 2003.
Dintre demersurile legislative efectuate, s-au menționat, între altele, proiectele legilor:
- privind planificarea apărării,
- privind activitatea hidrografică maritimă,
- pentru modificarea și completarea Codului Aerian,
- pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României,
- pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public.
Direcția a elaborat, împreună cu experți din M.Ap.N., proiectul noului Statut al cadrelor militare din armată, pe care l-a definitivat în cursul lunii iunie.
Un domeniu distinct al activității legislative poate fi considerat acela al protecției sociale a personalului armatei. Între actele normative aparținând acestui domeniu, au fost enumerate:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. S3/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice din „Sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională” în care se aplică acestea;
- Hotărârea Guvernului nr. 691/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001;
- Hotărârea Guvernului nr. 383/2004 privind stabilirea cuantumului compensației lunare pentru chirie și condițiile de acordare a acesteia cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale;
- proiectul Legii privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare.
Direcția Legislație și Asistență Juridică a avizat aproximativ 30 de proiecte de acte normative inițiate de alte instituții și s-au formulat puncte de vedere asupra unui număr similar de astfel de proiecte sau pentru propuneri legislative. Au fost soluționate peste 20 de sarcini rezultate din ședințele Guvernului.
S-au întocmit proiecte de răspuns pentru 11 întrebări și 10 interpelări adresate de către parlamentari ministrului apărării naționale sau primului-ministru, asigurându-se, totodată, asistența juridică necesară în cazurile când răspunsurile au fost prezentate oral. Este de menționat că numărul întrebărilor și interpelărilor la care s-a răspuns reprezintă aproximativ 2/3 din numărul total al celor formulate de parlamentari pe întreg parcursul anului trecut.
Direcția a avizat negocierea a peste 20 de înțelegeri internaționale și semnarea altor opt astfel de acte. Cu suportul juridic al membrilor direcției au fost ratificate cinci acorduri internaționale și au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului alte 11.
Tot în intervalul de timp analizat, direcția a primit peste 50 de cereri din partea organizațiilor neguvernamentale, la care se adaugă alte sute de petiții ale unor persoane fizice care solicită sprijin, revendică drepturi, cer îndrumare juridică.
Structura de specialitate a primit 10 cereri de avizare a înființării unor noi organizații neguvernamentale, dintre care a soluționat favorabil cinci. Trei organizații neguvernamentale au primit, după parcurgerea procedurilor prevăzute de lege, statutul de utilitate publică.
Conform atribuțiilor, direcția a mai asigurat, prin structura de specialitate, secretariatul Comisiei pentru dialog social care a organizat trei ședințe de lucru și secretariatul Comisiei centrale pentru probleme sociale care, până în prezent, a organizat și desfășurat două ședințe de lucru.
Ca urmare a înființării, în subordinea direcției, a Secției Asigurare Procesuală Teritorială, s-a decis preluarea spre gestionare, de către Direcția Legislație și Asistență Juridică, a tuturor dosarelor de judecată în care Ministerul Apărării Naționale este parte. Până în prezent au fost luate în evidență un număr de 933 dosare, din care 233 în garnizoana București și 700 în teritoriu.
Biroul de Presa al M.Ap.N.