Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Maior Daniel Anghel

 


Comunicat nr. 50


Facultatea de Comandă și Stat Major – acreditată pentru cinci specializări


Universitatea Națională de Apărare a primit comunicarea Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare prin care s-a hotărât menținerea acreditării pentru următoarele specializări ale Facultății de Comandă și Stat Major: conducere interarme forțe terestre, aeriene și navale, conducere logistică și management economico-financiar.

În luna decembrie a anului trecut, o comisie având în compunere profesori universitari de la instituții civile de învățământ superior și experți militari evaluatori a verificat modul în care Universitatea Națională de Apărare îndeplinește criteriile și standardele de calitate a învățământului. Comisia a concluzionat că “unitatea supusă evaluării satisface standardele obligatorii pentru menținerea acreditării, corespunzătoare criteriilor generale prevăzute de Legea privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, nr.88/1993, republicată”.

Rapoartele Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare au fost înaintate Ministerului Educației și Cercetării pentru a fi incluse în Hotărârea de Guvern privitoare la structurile și specializările acreditate să funcționeze în următorii cinci ani.

*
Universitatea Națională de Apărare (U.N.Ap.) este instituția de învățământ superior militar care pregătește lideri și experți, militari și civili, pentru îndeplinirea atribuțiilor unor funcții de conducere și expertiză în domeniile apărării și securității naționale.
U.N.Ap. este continuatoarea unei bogate și glorioase tradiții de învățământ militar superior. De la înființarea primei structuri, în anul 1889, aceasta a cunoscut transformări profunde, în raport cu modernizarea organismului militar.
Până în anul 1995, învățământul din instituție a fost organizat și desfășurat pe arme și specialități militare, iar ulterior pe categorii de forțe ale armatei (terestre, aeriene, navale, conducere logistică și finanțe).
Începând cu anul universitar 2003-2004 au fost restructurate planurile de învățământ și programele analitice, iar învățământul se desfășoară în sistem intercategorii de forțe ale armatei, cu un ridicat conținut științific și un pronunțat caracter practic aplicativ, asigurând viitorilor absolvenți cunoștințele și deprinderile necesare pentru conducerea structurilor militare de nivel tactic, operativ și strategic.
Detalii suplimentare se pot obține accesând pagina din Internet a Universității Naționale de Apărare, www.unap.ro.Biroul de Presa al M.Ap.N.