Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Maior Daniel Anghel

 


Comunicat nr. 48


EXERCIȚIU NATO DE MANAGEMENT AL CRIZELOR


În perioada 1-7 martie a.c., în comandamentele NATO și în capitalele țărilor membre ale Alianței se desfășoară exercițiul de management al crizelor CMX 06.

Acest tip de exercițiu este organizat anual sub patronajul secretarului general al NATO și are ca scop exersarea capacității de decizie politică și militară la nivel aliat și național, precum și a procedurilor și mecanismelor de management al crizelor, în vederea dezvoltării capacității Alianței de a răspunde provocărilor din mediul de securitate actual.

În vederea participării la CMX 06, în România se va constitui, la Statul Major General, o celulă a Structurii Naționale de Răspuns, formată din două componente, care vor simula activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, organism responsabil de organizarea și coordonarea unitară a procesului de management al crizelor de securitate, respectiv a Centrului Național Militar de Comandă – ca structură tehnică de conducere operațională la nivel strategic. De asemenea, la toate instituțiile cu responsabilități în domeniul managementului crizelor de securitate se vor organiza celule de răspuns în cadrul Centrelor Operative de Criză, ca structuri tehnice de conducere la nivel operațional.

Din aceste celule vor face parte reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul managementului crizelor de securitate: Președinția României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Sănătății, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Oficiul Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat.

Participarea României la CMX 06 constituie o oportunitate de exersare, testare și evaluare a capacității de interconectare și relaționare cu structurile NATO, în vederea asigurării unui răspuns unitar și oportun la situațiile de criză. De asemenea, se vor experimenta noi concepte, structuri și proceduri care fac obiectul unor propuneri legislative în domeniul securității naționale.
* * *

Scenariul CMX 06 este ipotetic și prevede dezvoltarea graduală a unor amenințări asimetrice la adresa membrilor Alianței, generate din exteriorul spațiului Euro-Atlantic. Acestea cuprind acte teroriste și potențiale acțiuni agresive, inclusiv de tipul celor de natură nucleară, bacteriologică și chimică, îndreptate împotriva populației, teritoriilor și forțelor NATO. În funcție de deciziile luate pe parcursul exercițiului, scenariul poate include și planificarea operațională preliminară a unei posibile activări și întrebuințări a Forței de Răspuns a NATO. Pe timpul exercițiului nu vor fi desfășurate trupe în teren.

Reprezentanți ai ONU, UE și OSCE au fost invitați, în calitate de observatori, în cadrul structurilor de la Cartierul General al NATO participante la exercițiu. Statele din programul de Parteneriat pentru Pace vor fi informate despre conținutul acestui exercițiu.Biroul de Presa al M.Ap.N.