Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 17


COMUNICAT


Miercuri, 21 ianuarie a.c., la sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc, în prezența secretarului de stat Sorin Encuțescu, bilanțul activităților desfășurate de Direcția Relații Publice (D.R.P) în anul 2003.

D.R.P. a continuat, în 2003, să asigure managementul imaginii publice a instituției militare și liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea regulilor de protecție a informațiilor clasificate. Activitatea direcției a avut în vedere în special sprijinirea eforturilor armatei pentru pregătirea în vederea aderării la NATO și realizarea reformei în armată.

În acest sens, au fost date publicității 423 comunicate, știri și informații de presă. Au fost organizate 35 conferințe și briefinguri de presă ale personalităților din conducerea M.Ap.N. S-a răspuns la aproximativ 1000 de solicitări de informații publice referitoare la armată și adresate în scris, inclusiv prin e-mail, de reprezentanții mass-media structurilor centrale ale ministerului. Au fost rezolvate aproximativ 600 de solicitări telefonice de informații publice din partea jurnaliștilor și circa 670 de cereri de informații formulate de cetățeni.

De asemenea, Direcției Relații Publice i-a revenit responsabilitatea de a publica, pe pagina de Internet a M.Ap.N, declarațiile de avere și de interese ale tuturor demnitarilor, cadre militare care dețin funcții de conducere, precum și ale funcționarilor publici din minister.
Secretarul de stat Encuțescu a menționat că, în acest an, sarcinile D.R.P. vor spori ca urmare a integrării cu drepturi depline a țării noastre în NATO. El a apreciat că un obiectiv important pentru anul în curs este menținerea încrederii și sprijinului public pentru armată la nivele comparabile cu cele din 2003.

Totodată, domnul secretar de stat l-a felicitat pe fostul șef al Direcției Relații Publice, domnul general de brigadă dr. Ion Chiciudean, pentru efortul depus în întreaga activitate și, mai ales, în perioada în care a făcut parte din echipa de conducere a D.R.P. Generalul de brigadă Chiciudean a fost, până la 15 ianuarie 2004, șeful Direcției Relații Publice, funcție pe care a ocupat-o din anul 2001. În perioada 1994-2001 a fost locțiitor al șefului D.R.P. După trecerea în rezervă, domnia sa își va continua cariera didactică în calitate de profesor al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, din București.
Biroul de Presa al M.Ap.N.