Informatii de interes public

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

- Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001   privind liberul acces la informatiile de interes public (.pdf)
- Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru   aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 (.pdf)
- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002   privind protectia informatiilor clasificate (.pdf)

 

DESPRE BUGET


- SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.01-31.12.2015 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

- TABEL CU VENITURILE SALARIALE NETE AFERENTE LUNII DECEMBRIE 2015, ACHITATE PERSONALULUI DIN APARATUL CENTRAL AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN LUNA IANUARIE 2016

- INFORMAŢII PRIVIND BUGETUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

- SITUAŢIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

- INFORMAŢII PRIVIND BILANŢURILE CONTABILE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

 

 

DESPRE ACHIZIŢII PUBLICE


- DESFĂŞURAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

 

 

 

ALTE INFORMAŢII


- DECLARAŢII DE AVERE ŞI DE INTERESE

- ATRIBUŢIILE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢII STRUCTURI

- INFORMAŢII PUBLICE DIN OFICIU

- LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

- STRUCTURI SI PERSOANE RESPONSABILE CU ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ DIRECTĂ ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

- RAPOARTE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

- RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

- PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

- RAPOARTE PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

 

- AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR PUBLICE

 

- LEGISLAŢIE PRIVIND PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU APĂRARE

 

- AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR PRIVIND VÂNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

 

- HOTĂRÂRI ALE COMITETULUI NAŢIONAL EBOLA- ÎNTREBĂRI FRECVENTE